TAK ! Østrig, Bolsckoslaviet??

Skrevet af bruger slettet 2011-12-09 08:52:31
Østrig, Bolsckoslaviet
Den kan jeg ikke "gætte" :S
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2198322
Skrevet af bruger slettet 2011-12-09 09:01:48
Det må da være Checkoslovakiet.

Nu savner vi for alvor Inger :|
Skrevet af bruger slettet 2011-12-09 09:23:11
Hej

Jeppe har ret og man kan se at politimanden har haft besvær med at stave navnet :blink:

venlig hilsen Henrik
Skrevet af bruger slettet 2011-12-09 14:12:57
Østrig, Checkoslovakiet :woohoo:
Hvad gør jeg her! 2 forskellige lande.
Skrevet af bruger slettet 2011-12-09 15:30:30
Hej

Jag hade skrivit båda, Tjeckien kallades före första världskriget för Böhmen-Mähren och tillhörde Österrike. Tjeckoslovakien blev självständigt 1918.

Efternamnet Hironemus