utydelig adresse

Skrevet af bruger slettet 2011-11-11 18:31:13
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1439836&backside=0

næstsidste linie måske Vestergade og hvilket nummer, skal bladet evt. fejlmeldes?
Skrevet af bruger slettet 2011-11-11 23:12:38
Jeg ser Vessels(gade?)
Inger