Hjælp til tydning

Skrevet af bruger slettet 2011-08-28 19:07:41
Hej.Adresse nr.2 Haraldsgade,Står der virkelig Latrinhuset eller?
Vh.Ingahttp://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1496011
Skrevet af bruger slettet 2011-08-28 19:19:47
Det ser ud til at der står Latrinhuset, en mystisk adresse.
Skrevet af bruger slettet 2011-08-28 21:08:04
Hej

Jeg har fundet hovedpersonen her:
Haraldsgade 6, Kjøbenhavns Grundejeres Renholdningsselskab. AO: Opslag 82+83.

http://da.wikipedia.org/wiki/Renholdningsselskabet_af_1898: Renholdningsselskabet af 1898.
Renholdningsselskabet af 1898, i daglig tale kaldet R98 er en virksomhed, der er ejet af Københavns og Frederiksberg Kommuner, som servicerer borgerne her med indsamling af dagrenovation, haveaffald, storskrald, genbrugsglas og papir samt miljøfarligt affald, sygehusaffald og andre specielle affaldsfraktioner.

R98 er et non-profit selskab og må derfor ikke tjene penge på affaldshåndteringen.

Firmaet startede i 1898 under navnet Kjøbenhavns Grundejeres Renholdningsselskab, forkortet KGR. Her var opgaven at tømme og vaske latrinspande; det der i fagsproget hedder natrenovation. Spandene blev kørt til Amager, hvor man byggede en rensestation. Herfra kommer Amagers lidet flatterende tilnavn Lorteøen. …
Skrevet af bruger slettet 2011-08-29 08:19:31
Hej.
Det var dog en herlig historie,så er det jo Latrinhuset.
Tak vh.Inga
Skrevet af bruger slettet 2011-09-07 13:45:42
Hej

Der står en del om R98 her:
http://www.ksa.kk.dk/nyheder/boet-efter-r98-et-arkiv-med-historie-i .
http://www.ksa.kk.dk/nyheder/materiale/boet-efter-r98-et-arkiv-med-historie-i .

Citat:

Boet efter R98: Et arkiv med historie i

R98 har tømt den sidste skraldespand, og dermed er der sat et punktum for virksomheden, som siden 1898 har ”taget skraldet” i København. Virksomhedens arkiv fra 1960 til i dag er afleveret til Stadsarkivet. Arkivet fra 1898 til 1960 stod i forvejen på hylderne.

———

R98 startede i 1898 under navnet Kjøbenhavns Grundejeres Renholdningsselskab. Opgaven var dengang at tømme latrinspande eller natrenovationen.

———