Tydning af særlige bemærkninger

Skrevet af bruger slettet 2011-08-22 10:04:56
Hej

Kan nogen tyde de særlige bemærkninger på følgende registerblad:
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1817439 .
Skrevet af bruger slettet 2011-08-22 11:43:25
der står:

PE 78/1917 anholdt for overtrædelse af udførelsesforbud
PE 82/1917 af retten løsladt

Jeg har skrevet af efter Politiets efterretninger

Lars Peter
Skrevet af bruger slettet 2011-08-22 11:53:10
Mange tak :)

—————————————————–

http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=96328 :
Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 25 (1917) 3
Økonomiske oversigter Danmark Oktober 1916—Februar 1917

Handel (herunder Udførselsforbud) og Samfærdsel

I den her behandlede Periode er der udstedt følgende nye Udførselsforbud:

Hvidkaal H/ioH/io 1916.
Al Slags fersk Fisk kan kun udføres gennem de af Landbrugsministeriet godkendte Exportvirksomheder "10 1916.
Raa Hestehuder i enhver Tilstand 1T 10 1916.
Hestehale- og Hestemankehaar samt Kohalehaar ll m 1916.
Søgræs i spunden Tilstand til Kurvemagerbrug n io 1916.
Al Slags Frø maa kun udføres mod Attest rn. v. 80 io 1916.
Al Slags trukken Jern- og Staaltraad m. v. samt Hesteskosøm B/n 1916.
Grønsager 8/n 1916.
Ændringer i Reglerne for Fedtindholdet i den udtHrselstilladte Ost R/n 1916.
Udførselen af Kaiveskind maa kun foregaa over bestemte Byer 13 n 1916.
Udførselen af Hornkvæg, Faar og Geder kan endvidere (Bkg. ',t,t og 12 - 1916) foregaa over Slagelse og Hobro l'.;n 1916.
Fosforsyre 1S n 1916.
Afbarkede Vidier -° 12 1916.
Gammelt Jern og Staal samt -affald "° 12 1916.
Raacelluloid og Celluloidaffald 10/i 1917.
Alle Trykfarver 10 1 1917.
Frøafrensning og -affald samt Ukrudtsfrø 11/i 1917.
Jernbaneskinner, ny og brugte is/i 1917.
Hjorteskind 1!i/i 1917.
Naturgødning I!7i 1917.
Blaamuslinger 2% 1917.
Al Slags Lim 20 1 1917.
Cellophan (Sterofil) 7 2 1917.
Plantefibre og Kapok 14/-2 1917.
Mur- og Tagsten "12 1917.
Jernbjælker **/» 1917.
Bast og Bast varer 2 3 1917.
Ringe og Hægter til Fodtøj og Støvleknapper 2/s 1917.
Skrevet af bruger slettet 2011-08-22 12:52:06
Hej

Jeg har fundet nogle informationer angående udførselsforbud. Jeg har kopieret teksten og indsat den i forrige indslag.
Skrevet af bruger slettet 2011-08-22 13:07:30
Man kan sandelig lærer meget af Registerbladene :) :cheer: