ü ÿ ö ä

Skrevet af bruger slettet 2010-10-14 16:21:27
Jeg er meget i tvivl om hvordan jeg taster navne med ü ÿ ö ä og måske flere
PT springer jeg dem bare over,
men er der klare regler, hvordan gør i ?
MVH
Kirsten Nielsen
Skrevet af bruger slettet 2010-10-14 19:18:54
Hej Kirsten
Det er et rigtigt godt spørgsmål, som jeg vil bede Lars Peter svare på. Og noget vi skal have indført i indtastningsvejledningen, således at der ikke er tvivl.

VH
Jeppe
Skrevet af bruger slettet 2010-10-15 21:39:28
y med omlyd er een sag mens ä, ö, ü er en anden.
Omlyd over y er kun en læsehjælp ligesom buen over u, stregen over s, stregen gennem c o.l. og bør efter min mening udelades.

Omlyden gør ä, ö, ü til egentlige bogstaver, svarende til æ, ø og y. På internettet identificeres ä med æ, ö med ø og ü med y, og her i Registerbladene står disse bogstavpar derfor sammen i den alfabetiske rækkefølge.
Hvis man ikke skriver omlyden, flytter ordet plads i alfabetet fra æ til a osv. og skifter ofte også betydning - mange navne stammer jo fra funktionsbetegnelser: Schutz er beskyttelse, Schütz er skytte, som eksempel.
Omlyd over ä, ö, ü bør efter min mening medtages.

Inger
Skrevet af bruger slettet 2010-10-16 05:34:15
Hej Inger

Dette vidste jeg måske godt
Men da jeg stillede spørgsmålet, var jeg igang med Møller,
hvor Møller, Muller, Müller, Myller,Mÿller stod sammen :(
MVH
Kirsten
Skrevet af bruger slettet 2010-10-16 08:20:57
Ja, Politiets har fulgt et fonetisk princip, da de satte sedlerne i kasserne. Så Møller og Müller sammen virker forvirrende, men egentlig er det jo et godt princip. Hvis man ser på de slaviske navne, som er svære at stave, fordi det er svært at høre, hvilke bogstaver ordet består af, er det faktisk en hjælp, at sedlerne er ordnet fonetisk. Når man bladrer, finder man mulige identiske navne lige før og efter.

Men omlyd over a, o og u er kendte kombinationer på dansk, så her kan vi efter min ydmyge mening lige så godt skrive det, der står. Lad os se, hvad beslutningstagerne beslutter.

Inger