TAK!_Tjenestepige ?jomfru

Skrevet af 2018-10-05 06:44:26
Tjenestepige og :woohoo: jomfru
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=23569#persons
MVH. Kirsten
Skrevet af 2018-10-05 06:54:21
Indvendig jomfru, en tjenestepige der arbejder inde i huset

ODS
udtr. som indvendig jomfru, pige, jomfru, pige til husgerning (især (m. h. t. forhold paa en gaard) mods. pige til malkning olgn.; jf. Indepige). Schand.SB.52. Hun (dvs.: en husjomfru) skal blot være indvendig, støve af, sy en Smule og saa besørge din Opvartning. EBrand.UB.282. et Par af de indvendige Piger (dvs.: paa en bondegaard) kom ogsaa derind (dvs.: i sovekammeret hos den syge husmoder) og sad med deres Haandarbejde. JakKnu.S.140. Indvendig Jomfru. En paalidelig Jomfru søges til 1. Maj. Dygtig til indvendig Gerning. Berl Tid.18/41926.M.14.sp.5. indvendig karl, (l. br.) karl, der (paa en større gaard) udfører pigegerning i bryggers, mejeri olgn. D&H.
Venlig hilsen
Jette