gadenavn

Skrevet af 2015-11-18 01:44:39
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=63711&lastregistrationtype=address&backside=1

sidste linie adresse gadenavn?
Skrevet af 2015-11-18 07:30:10
Hej,

Det er Geysers Allé (stavet med 'e')
Med venlig hilsen
Inge K, Meløse

Lokalhistorisk Forening for Skævinge & Omegn
www.skaevingekommune-ejerlav.dk