Løst: Tak! Øresundsvej 33 i 1918

Skrevet af 2015-08-17 19:40:06
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=43225&lastregistrationtype=person&lastpersontype=2
Er det Husvilde afdelingen de bor i :woohoo:
Venlig hilsen Inge-Lise
Indtaster på http://www.marstallere.dk/
Indtaster på Begravelses Protokoller.
Skrevet af 2015-08-17 21:58:25
Hej Inge-Lise

Hvis du Googler det, kan du se følgende:

Beskrivelse af Husvildeforsorgen
1857 Husvildeforsorgen knyttet til Forsørgelsesvæsenets stiftelser under Ladegården (3650).
1908 Under St. Johannes stiftelse (3670).
1913 Afd. i nedlagt skole på Øresundsvej.
1918 Under Sundholm (3660).
1933 Under Forsorgskontoret (3220). Div. asyler og ejendomme.
1970 Under Socialdir.kontor for boligsikring (3230).
1978 Under Inst.afd., Driftsafsnit 3 (3342.005).
1989 Nedlagt

Husvildeafdelingen var dog vedblivende knyttet til Ladegaarden. Da denne nedlagdes, blev Husvildeafdelingen indrettet på Sct. Johannes Stiftelse og Sundholm.
Til erstatning for disse blev der i 1913 indrettet en lille Husvildeafdeling på den nedlagte kommuneskole på Øresundsvej, som antoges at være tilstrækkelig; men krigen og årene derefter medførte, at der måtte træffes betydeligt mere omfattende foranstaltninger.
Med venlig hilsen
Hanne
Skrevet af 2015-08-17 22:03:20
Der er adskillige registerblade, hvor adressen Øresundsvej 33, Husvildeafd. ses.
Med venlig hilsen Henrik B.