Kommentarer efter sidste adresse

Skrevet af 2015-07-07 11:54:00
Hvad står der efter parentesen ved sidste adresse??
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2437735&lastregistrationtype=address&backside=0
Med venlig hilsen
Inge K, Meløse

Lokalhistorisk Forening for Skævinge & Omegn
www.skaevingekommune-ejerlav.dk
Skrevet af 2015-07-07 17:58:35
Hej Inge K.

Som jeg læser det: Efter Fru A. Neeve

men hvad meningen er :blink:
Med venlig hilsen
Hanne