Hjælp udbedes

Skrevet af 2015-06-02 12:45:02
Hej er der ingen forslag til nedennævnte:

http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewregisterblad&id=1919536

Med venlig hilsen
Inge