Løst - Gadenavn

Skrevet af 2015-03-08 07:51:18
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=14054

1.5.1923 ?
————————-

Løst ved næste blad - familie nævnt med samme adresse Brydes Alle.
Venlig hilsen
Anne