Man kan bede om hjælp i Forum.

Skrevet af 2015-02-17 14:01:04
Hej

Efterhånden er der flere der melder fejl når de ikke kan læse/tyde - husk at
man kan spørge om hjælp her i Forum.

Eksempel:

http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1772457&browsetype=4

Hvis bladet er blevet rettet var fejlmeldn. denne:

Fejl i registreringen (Er helt blank kan ikke læse gadenavn) Fjern
Venlig hilsen
Anne