Første adresselinje

Skrevet af 2014-12-16 22:35:28
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2200031&lastregistrationtype=address&backside=0

Jeg kan ikke se, hvad der står, det ser ud som om det ender på "…bansgade", men det er for langt til Urbansgade.
Venlig hilsen
Kirsten Sanders
Skrevet af 2014-12-16 22:38:53
Rantzausgade
Ærbødigst Brian (FouNDaTioN) i Valby
Skrevet af 2014-12-16 22:40:26
Det har du da ret i. Jeg blev narret af buen over "n", som jeg så fik til at blive til et "u".
Venlig hilsen
Kirsten Sanders