Særlige bemærkninger

Skrevet af 2014-11-20 07:48:32
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2167906

Sidste del af Særlige bemærkninger ?
Venlig hilsen
Anne