Bopælsdato

Skrevet af 2014-11-05 16:47:40
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2165475&lastregistrationtype=address&backside=0

Jeg synes at læse, at såvel linje 1 som linje 2 har datoen: 1-5-1898. Er det rigtigt?


Venlig hilsen
Kirsten Sanders
Venlig hilsen
Kirsten Sanders
Skrevet af 2014-11-05 17:11:55
2. linie - 1904

Bladet er rettet.
Venlig hilsen
Anne