Gadenavn?

Skrevet af 2014-10-28 22:10:18
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2164940&lastregistrationtype=address&backside=0

Jeg mangler tydning af 3. gadenavn.
Jeg læser "næsten" Borchseniusgade, men dette findes ikke på listen.


Venlig hilsen
Kirsten
Venlig hilsen
Kirsten Sanders
Skrevet af 2014-10-28 22:16:58
Bartholinsgade :-)

Og husk, at der skal stå: Enke efter skibskok….
Skrevet af 2014-10-28 22:28:20
Ja, men hvor skal jeg skrive enke efter skibskok. Jeg kan jo ikke rette i den oprindelige indtastning, som jeg ikke har lavet.
Så kan jeg nærmest kun lave det som en fejlmelding.
Venlig hilsen
Kirsten Sanders
Skrevet af 2014-10-28 22:35:02
Jeg har skrevet Enke i Stilling
Venlig hilsen
Jette
Skrevet af 2014-10-28 22:41:06
Fint.
Men jeg kan ikke forstå, hvorfor den, der har foretaget første registrering ikke har skrevet korrekt livsstilling. Jeg er bare ude for det SÅ ofte. Altså at der mangler oplysningen om gift / enlig / enke, etc.
Fint nok, at man har villet lave en grundregistrering, hvor basisoplysningerne er der. Men vi andre kan jo ikke lægge disse oplysninger ind, og så må man enten fejlmelde eller springe det over.
Venlig hilsen
Kirsten Sanders
Skrevet af 2014-10-28 22:45:17
Du skal bare fejlmelde det, som du gjorde med fejl i registreringen.
Ulæselig blade spørger du om på forum.
Venlig hilsen
Jette
Skrevet af 2014-10-28 22:46:30
Det er bare ok.
Tak for hjælpen.
Venlig hilsen
Kirsten Sanders
Skrevet af 2014-10-29 06:32:17
Hej Kirsten

I projektets start skulle man ikke indtaste civilstand (enke, frøken osv.). Derfor (og selvfølgelig også, fordi nogen ind i mellem har glemt det) står rigtig mange blade stadig uden denne indtastning.
Godt, at du og andre er opmærksomme. Bare fejlmeld… :)
Med venlig hilsen
Eva E, Frederiksberg