LØST Efter udfærdigelsesdatoen står noget tekst ??

Skrevet af 2014-10-26 15:47:43
LØST: http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=76206&lastregistrationtype=address&backside=0

Hvad står der efter udfærdigelsesdatoen - i højre side?

Kate
MVH Kate

Taster
Skrevet af 2014-10-26 17:23:02
Der kunne stå noget i retning af "Aar forskudt/forskubbet" som bemærkning til, at årstallet har været glemt og er tilføjet senere?
Skrevet af 2014-10-26 17:43:57
Jeg tror der står: Har cirkuleret - det er en vending som ses på flere andre blade. Nogle blade har cirkuleret mellem politistationerne.
Med venlig hilsen Henrik B.