Politiet - og jeg - styrer hende med besvær :-)

Skrevet af 2014-10-25 11:37:08
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2164321&lastregistrationtype=address&backside=0

nederste linje tyder jeg nogenlunde sådan: Iflg. XX 11/18 sidst tjent Stationsvej No.? 3. Iflg. XX 11/20 sidst boet Sønder Boulevard (pf 5/20).

Kan det forbedres lidt - og hvordan indrapporteres sådan en linje?

I øvrigt må den øvrige tydning og indrapportering gerne kontrolleres af andre øjne :)
Skrevet af 2014-10-25 12:05:59
Hej

Jeg mener at det er den "aktive" slægtsforsker der igen har noteret sine egne optegnelser.

Når jeg/vi støder på denne person - vi kan som regel genkende skriften - undlader jeg/vi at skrive disse oplysninger.

Skriver i kommentar:
Yderligere oplysninger på bladet.

Prøver at rette bladet.
Venlig hilsen
Anne
Skrevet af 2014-10-25 12:28:08
Hej Anne

Anne skrev:
Jeg mener at det er den "aktive" slægtsforsker der igen har noteret sine egne optegnelser.

Jeg mener at det er en ansat i Folkeregisteret som har skrevet på registerbladet.

På mange blade med ekstra oplysninger er der henvisninger til mandtalslister eller til telefonopringninger.

Jeg har set et tilfælde med ekstra oplysninger hvor årsagen til at man havde skrevet på registerbladet var at personen havde søgt om dansk indfødsret (statsborgerskab).
Med venlig hilsen Marianne
Skrevet af 2014-10-25 12:36:53
Hej Marianne

Ja, så er spørgsmålet om disse oplysninger skal skrives med ;)

Om det er den ene eller anden der har påført disse oplysninger så kan det være svært både at læse og blive enig med sig selv om disse oplysninger skal med da de ikke er skrevet af politiet.

Vi har vist alle været udfor et blad med en "hel slægtsfortælling" :)
Venlig hilsen
Anne
Skrevet af 2014-10-25 12:45:00
Hej Anne

Det er nok op til indtasteren at beslutte om det er relevant at indtaste.

Man kan evt. skrive 'Yderligere oplysninger på bladet' eller lignende i 'Registrators kommentar' til 'Oplysninger om registerbladet' og så lade være med at indtaste dette.
Med venlig hilsen Marianne
Skrevet af 2014-10-25 12:45:53
Hej

"Skriver i kommentar:
Yderligere oplysninger på bladet."

Jeg tror, at vores praksis efterhånden er at gøre som Anne M. eller som i Mariannes eksempel ovenfor. Det gør jeg i hvert fald selv. Jeg plejer at bruge formuleringen "senere tilføjelser på bladet", men det kommer vel ud på et.
Med venlig hilsen
Eva E, Frederiksberg
Skrevet af 2014-10-25 13:27:51
Takker Marianne og Eva E for svar.

I det store og hele er vi vist enige.

Jeg har et indlæg om de almindeligste fejl og har fejlrettet flere blade og dette er for at komme mange senere rettelser i forkøbet.
Der er i forvejen rigeligt at rette.

Håber derfor ikke der vil komme for mange indlæg der forvirre de nye taster - hvis mine indlæg da kan bruges - kan selv blive noget forvirret/i tvivl når der er forskellige udlægninger af det samme problem. ;)
Venlig hilsen
Anne