TAK!_1-11-1917: Fra ?

Skrevet af 2014-09-11 05:57:23
1-11-1917: Fra ?
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewregisterblad&id=2187342
MVH. Kirsten
Skrevet af 2014-09-11 07:47:35
Hej

Struenseegade (med 2 ss `er)

Med venlig hilsen
Inge