TAK!_19-5-1911: *Ulæselig

Skrevet af 2014-09-10 08:58:38
19-5-1911: *Ulæselig :sick:
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2187545&lastregistrationtype=address&backside=0
MVH. Kirsten
Skrevet af 2014-09-10 09:10:05
Læser: Store Mariedahl, Srandvejen
————————


da.wikipedia.org/wiki/Strandvejen_(Nordsjælland)

Den blev i perioder ikke brugt så hyppigt, da de store vejanlæg fra 1760'erne gav …. Her lå landstedet Store Mariendal indtil 1978, hvor den nuværende …


Københavns Kommune

Nr. 125: Lejerbos afdeling Store Mariendal. Her lå landstedet Store Mariendal indtil 1978, hvor den nuværende bebyggelse skød op, tegnet af Thorvald Dreyer. Det sociale boligbyggeri markerer overgangen fra Købenahavns til Gentofte Kommune
Venlig hilsen
Anne
Skrevet af 2014-09-10 10:41:45
Læser det som: Store Mariedahl, Strandvejen
Med venlig hilsen
Hanne