TAK!_Vil så gerne have låst dette blad !!

Skrevet af 2014-06-16 07:12:32
Gudrund Valborg Hansen , 26-3-1882 , Fødested? ( i FT Roholte Præstø)
1-5-1907: *Ulæselig 29 , 4.
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2192827&backside=0&searchname=polit_simple&isbrowsing=&browsetype=
MVH. Kirsten
Skrevet af 2014-06-16 07:27:32
http://www.krabsen.dk/stednavnebase/index.php

Vindbyholt Roholte Fakse Præstø Bebyggelse. Ejerlav eller dele heraf.
———————–

Læser: Søndergade.
Venlig hilsen
Anne