hvor kommer hun fra - til Amaliegade?

Skrevet af 2014-03-05 14:55:09
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewregisterblad&id=1846692
Skrevet af 2014-03-05 16:58:24
Fra Seinhus - det er en stor gård på Stevns.
Med venlig hilsen Henrik B.