Løst! Læssøesgade 25, 1. - hvad står der i noten?

Skrevet af 2014-02-22 08:58:52
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1637790&lastregistrationtype=address&backside=0

Nederst på bladet.
Ved søgning på andre blade med adressen ser man, at der er en Larsen på Læssøesgade 25, 1.
Med venlig hilsen
Eva E, Frederiksberg
Skrevet af 2014-02-22 09:58:08
Hej Eva E.

Et bud, paaf. Kommunek. Læssøesgade 25, 1

venlig hilsen Henrik
Skrevet af 2014-02-23 06:37:15
Hej Henrik

Så kom der hul på bylden - paaf. (paaført) er selvfølgelig det rigtige ord (jeg havde en idé om fraflyttet, men kunne ikke få det til at passe). Mht. til det andet ord tror jeg nu i denne sammenhæng, at der står Mandtalsl., selv om det første bogstav ligner et lille k. Det skulle jo også i givet fald være et stort begyndelsesbogstav.
Tak for hjælp ;)
Med venlig hilsen
Eva E, Frederiksberg