). Filmrulle 0004. Registerblad 1192 (unikt id: 15

Skrevet af 2013-11-04 14:05:50
hvad hedder søstrene i Niels Juelsgade?
Skrevet af 2013-11-04 14:33:22
Hej

Søstrene Wich

Här är länken

http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1548552
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark