Hvad siger I til dette stednavn?

Skrevet af bruger slettet 2013-08-19 22:01:12
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1393104

ud for 22.1.1897 - jeg ser ikke noget gadenummer -men heller ikke en framelding ??
Er hun bortrejst til Herning ??
Skrevet af bruger slettet 2013-08-20 00:23:10
Krabsen viser stednavnet

Herringløse Hvedstrup Sømme Roskilde Bebyggelse. Ejerlav eller dele heraf
Skrevet af bruger slettet 2013-08-20 20:34:01
Det er godt med et par ekstra øjne - tak for det!

/Peter