Visning af adresse

Skrevet af bruger slettet 2011-03-09 07:49:15
Jeg har skrevet Emdrup ind under 'Gade' og Villa Haab ind under ' Til-note', men det ser tosset ud ved visning:
17-6-1905: Fra Sverrig til til Villa Haab Emdrup hos Larsen

http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterbladImage&id=2370690&backside=1&tmpl=component

Måske skulle visningsrækkefølgen være: Fra - Gade - Til-note?
:unsure:

Hilsen
Birte