TAK!_20-11-1920: Frameldt til *Ulæselig

Skrevet af bruger slettet 2013-07-03 04:35:30
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewregisterblad&id=1706663
Skrevet af bruger slettet 2013-07-03 04:40:31
Thurøvej (Frederiksberg)