Ægtefælle navn og fødested

Skrevet af bruger slettet 2013-07-03 04:05:05
Ægtefælle navn og fødested ?
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewregisterblad&id=1706522
Skrevet af bruger slettet 2013-07-03 04:20:25
Josefine og Rica el. Risø ?