TAK!_Genp. til Aldersf. ??

Skrevet af bruger slettet 2013-07-02 07:24:37
hjælp til denne så bladet kan låses
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewregisterblad&id=1706640
Skrevet af bruger slettet 2013-07-02 08:14:53
Hej

Förslag

n. H. 8/3-1915
Skrevet af bruger slettet 2013-07-02 09:26:27
Hej

Nørre Kreds 8/3-1915