TAK!_22-5-1908: Fra Th?

Skrevet af bruger slettet 2013-07-01 06:54:48
22-5-1908: Fra Th?vej
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1706049&backside=1&searchname=polit_adv
Skrevet af bruger slettet 2013-07-01 06:57:32
Kunne være Thingvej = Tingvej.

Datoen kan være 26.5.