TAK!_1-5-1902: Fra ? til Alderdomshjemmet

Skrevet af bruger slettet 2013-06-14 05:54:19
1-5-1902: Fra ? til Alderdomshjemmet
Den kan jeg ikke se :(
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1705952&backside=0&searchname=polit_simple
Skrevet af bruger slettet 2013-06-14 06:22:23
Hej Kirsten Brøndshøjgade (Brønshøjgade)

God dag