TAK!_Christine ?mine Arnkiel

Skrevet af bruger slettet 2013-03-17 12:17:51
I FT står Rasmine, men det står der vist ikke her?
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1515901
Skrevet af bruger slettet 2013-03-17 12:23:27
Hej Kirsten

Hun er her:
http://ahrenkiels.dk/toldsted/per02931.htm#0
Christine Jerasmine Jørgensen