TAK! Stilling ?

Skrevet af bruger slettet 2012-10-31 06:33:53
Hvad laver han dog????
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=3362254
Skrevet af bruger slettet 2012-10-31 06:58:51
Der står Schæchter. Han er Jødisk slagter. Jeg ved ikke hvordan det staves på Jiddish.
Skrevet af bruger slettet 2012-10-31 07:02:07
Mosaisk trossamfund staver det Schächter
Ulla
Skrevet af bruger slettet 2012-10-31 07:09:11
Hej Kirsten

Schachter/Schackter

FT-1901 Vingårdstræde Opslag 84, her står han med samme stilling.

Jeg fandt noget på nettet

Julius Hargolinskys arbejde har primært været at registrere gravstederne. Det kunne have været interessant høre noget om livet i menighederne. Tillod deres arbejde dem at holde sabbat? Havde de en "schächter", d.v.s. en jødisk slagter, der kunne sikre, at dyrene blev slagtet i overensstemmelse med moseloven, så kødet og andre fødevarer var "kosher", rent?

En Jødisk Slagter

http://www.fyens.dk/article/1072010:Kronik--De-joediske-kirkegaarde
Skrevet af bruger slettet 2012-10-31 08:43:55
Jeg mener, at der siden jøderne fik adgang til Danmark, er udstedt licenser til jødiske slagtere:
her fra 1714:
"Saasom Feuelke Hartvig jødinde her i vores etc. Kiøbenhafn, som vi den 16 februarii 1714 allernaadigst have forundt alleene at nyde slagteriet for den jødiske nation her sammesteds efter hendes fader Simon Hartvig jøde", (Kjøbenhavns diplomatarium); kosher mad er så vigtig en del af jødisk praksis, at kravet overholdes.
Jeg mener også, at ortodokse jøder så vidt muligt var aktive i erhverv, der tillod at holde fri på sabbaten, dvs. fra fredag ved solnedgang til lørdag ved solnedgang. Indvandrerne fra Rusland o. 1900 ses i Po. Reg.Bl. ofte som skræddere o.l.

I DIS-Forum var der for nylig et indlæg i 'Hjælp til tydning" om en jødisk slagter, der flyttede fra Fåborg til København og søgte tilladelse til dér at sælge både til jødiske og kristne kunder - så vidt jeg husker, drejede forespørgslen sig om ca. 1820-30. Her må slagterlauget have haft sine betænkeligheder, men jeg mener også, at laugspligten for slagtere i samme periode blev udhulet, idet der udstedtes en række licenser til Fri-slagtere.

Dette alt sammen ud fra hukommelsen, så der er nok en del upræcise data undervejs.

Schächter på jiddisch: שכטר

Inger
Skrevet af bruger slettet 2012-10-31 10:55:29
Hej

Læser med interesse indlægget her, så igår hvor
Jødisk museum ligger her i København, lige ved Rigsarkivet og
Den sorte Diamant.
Det kræver selvfølgelig et besøg, men der kan jo nok findes noget
mere om emnet.

mvh.
Ulla Nielsen
2000 F