Særlige bemærkninger?

Skrevet af bruger slettet 2011-01-29 22:07:05
Hvad betyder det og hvor kan jeg finde ud af hvorfor der under rubrikken "Særlige benmærkninger står: 18-8-17 Rapp
Station 1 (Indre by) Rulle 0001 Registerblad 2546

Påforhånd tak

Christian