Flere forslag til gaderettelser?

Skrevet af 2016-02-21 11:38:03
Hej
Listen over nye gader til oprettelse ser foreløbig sådan ud i den korte version (Jeppe får eksempler og dokumentation). Hvis I har forslag til listen, er I velkomne til at skrive. Jeg har muligvis haft flere emner på listen, men kan have mistet noget ved et computernedbrud tidligere på året.

Nye gader:
Vej til kommunens losseplads
Frankrigsgades forlængelse
Dovervej
Gaunø Allé
Astrakanvej
(de sidste er opsamlinger, som skulle have været med i forrige omgang)

Desuden rettelser af:
Henchels Allé til Henckels Allé
Kalkbrænderifortet til Kalkbrænderi Batteri
Alfred Sørensen Allé til Alfred Sørensens Allé
Fransparontavej til Transparentevej (jfr tidl indlæg fra Henrik)
I.E. Ohlsens Gade til J.E. Ohlsens Gade
Sønder Allé til Sønder Allé (Søndre Allé)
Louisevej(Lovisevej) til kun Louisevej
Fortvej evt. til Fortvej (Sundbyerne). Nuværende Fortvej ligger i Rødovre
Georginevej evt. til Georginevej (Husum). Nuværende Georginevej i Sundbyvester

Dobbeltgader slettes:
Ulriksgade (det samme som F.F. Ulriks Gade)
Theklavej (lille) (Lille Theklavej er på listen) Gentagelse fra tidl. liste
Fuglsang Allé (Brønshøj) slettes. Nok med Fuglsang Allé.

Andre dobbeltgader har rigtig mange registerblade, som næsten kun kan klares ved masserettelse (jeg ved ikke, om det er muligt at masserette dem). Eksempler:
Valby Langgade=Langgade
Kastellet=Citadellet=Citadellet Frederikshavn
Sankt Pauls Plads=Sankt Pauls Kirkeplads

Da Jeppe har travlt, er det ikke sikkert, at det hele umiddelbart kan rettes, men vi kan da forsøge.
Med venlig hilsen
Eva E, Frederiksberg
Skrevet af 2016-02-21 12:06:40
Hej Eva E og Jeppe

Gadelisten starter sådan:

Bakkegaardsvej
Haveforeningen i Lergravene
*Ikke eksisterende, skal oprettes
*Ikke umiddelbar bestemmelig
*Nærmere specificeret i sted
*Ulæselig


Bakkegaardsvej står også under B: Bakkegaardsvej (Vesterbro).

Hvorfor står de to øverste gader/steder ikke i den alfabetiske rækkefølge som resten af gaderne/stederne?


—–

Man kan finde en del angående Bakkegaardsvej i Forum, bl.a. nedenstående.

Bakkegaardsvej (Vesterbro) ….. 1883 Ny Carlsberg Vej
Bakkegaardsvej (Brønshøj) …… 1927 Næsbyholmvej (del af)


—–

Der er tastet forkert her:
http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2091276 .
Bakkegaardsvej (Vesterbro)
Med venlig hilsen Marianne
Skrevet af 2016-02-21 14:16:53
Hej Marianne

Jeg har rettet bladet med Bakkegaardsvej.
Bakkegaardsvej (Vesterbro) bør slettes fra registerbladenes gadeliste, da den - som du selv skriver - allerede i 1880erne bliver til Ny Carlsberg Vej.
Mht. rækkefølgen: mon ikke det bare er fordi de er føjet til senere. Så længe de popper op i feltet gade, når man har brug for dem, gør det måske ikke så meget.
Med venlig hilsen
Eva E, Frederiksberg
Skrevet af 2016-02-21 20:14:43
Hej ML

Grunden til at Bakkegaardsvej og Haveforeningen i Lergravene står først er, at man har indtastet gadenavnene med et mellemrum forrest, hvilket naturligvis er en fejl.

Når gadenavnene sorteres, placeres mellemrum før både '*' og bogstaver.

Når gadenavnet står i gadelisten, kan mellemrummet ikke ses, da det bliver fjernet efter gadenavnene er blevet sorterede.

Hilsen Brian
Ærbødigst Brian (FouNDaTioN) i Valby
Skrevet af 2016-02-21 20:31:54
Hej Brian

Mange tak for en forklaring! :)

Så står det alfabetisk. Et mellemrum kommer åbenbart først når der sorteres alfabetisk.

Man kan kun finde vejen ved disse søgninger:

Vejnavn indeholder "Bakkegaardsvej"
Der blev fundet 47 personer

Vejnavn slutter på "Bakkegaardsvej"
Der blev fundet 47 personer

'Starter med' og 'er lig med' fungerer ikke da man vist ikke skal starte med et mellemrum under søgningen.

Det bør da ændres.
Med venlig hilsen Marianne
Skrevet af 2016-02-22 08:04:16
Hej

Kan vi få ett mellanslag.

Louisevej(Lovisevej)
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2016-02-22 08:13:38
Hej Eva J.

Parentesen (Lovisevej) bør slettes helt. Vejen hedder Louisevej (i dag Bødkervej) og er i følge mine opslagsværker opkaldt efter Christian IX´s dronning Louise. "Lovise" er en folkelig version, som nok står på nogle registerblade.
Jeg sætter den på listen.
Med venlig hilsen
Eva E, Frederiksberg
Skrevet af 2016-02-22 09:05:06
Hej ML

Bakkegaardsvej kan også findes ved brug af 'starter med' og 'lig med' ved at placere % (procent) eller _ (underscore) foran Bakkegaardsvej.

% og _ er såkaldte wildcards eller jokere som kan stå for hvilket som helst tegn.

% står for fra nul til flere vilkårlige tegn i træk, men _ kun står for ét vilkårligt tegn.

Brian
Ærbødigst Brian (FouNDaTioN) i Valby
Skrevet af 2016-02-22 12:48:12
Hej Brian

Mange tak for svar. :) Du burde jo også være i Superbrugerforum så vi også kan få dine gode svar dér.

Ja selvfølgelig kan man gøre det hvis man ved at der er et mellemrum foran Bakkegaardsvej.

Jeg prøvede at sætte HTML-koden for mellemrum ( ) foran Bakkegaardsvej, men det forstod databasen ikke. Jeg ved ikke hvordan man skriver koden for et mellemrum i en database.
Med venlig hilsen Marianne
Skrevet af 2016-02-22 13:00:14
Hej

Hvorfor står Militærtjeneste på gadelisten?

Militærtjeneste skal frameldes.

Eksempel:
http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1338729
Citat fra registerbladet: 13-9-1898 Fram. til Militærtjeneste


—–

Hvorfor er nedenstående indtastning i til-noten forsvundet?
Odense for at aftjene sin Værnepligt
(Frameldt til Odense for at aftjene sin Værnepligt)

Er den blevet erstattet af Militærtjeneste i feltet Gade?
Med venlig hilsen Marianne
Skrevet af 2016-02-23 09:02:29
Hej Marianne

Vedr. militærtjeneste:
Svar følger lidt senere i denne tråd;
http://www.politietsregisterblade.dk/forum/strategi/24410-ny-opdateret-vejledning-faerdig
Med venlig hilsen
Eva E, Frederiksberg
Skrevet af 2016-02-23 11:25:31
Hej ML

Nu er det jo ikke dig der skal bestemme om militærtjeneste skal være på gadelisten. Den er i det daglige en stor hjælp for os der taster rigtig meget og sidegevinsten er en nogenlunde ensartethed i det indtastede, hvad der er stor mangel på med skråstreger, punktummer og mellemrum etc.

Iøvrigt var der mange kaserner her i København.

Det var mig der bad Jeppe om oprettelsen den gang. Dette projekt blev oprette til slægtsforskerne og ikke til forskerne der skriver afhandling, men kan de to ting kombineres er det fint for mig.

Så når Jeppe har godkendt oprettelsen!

B)

Med venlig hilsen
Inge
Skrevet af 2016-02-23 11:34:25
Hej Inge og Jeppe

Når militærtjeneste foregår i København, så står adressen og stedet på registerbladet.

Når militærtjeneste foregår uden for København, så er det en framelding. Når personerne kommer tilbage fra militærtjeneste, så skriver politiet 'fra Militærtjeneste'.

Systemet bliver uforståeligt hvis vi ikke følger det som står på bladene. Hvis vi holder op med at framelde i et tilfælde, hvad bliver så det næste som vi heller ikke skal framelde?

Skal vi afskaffe 'Frameldt'?

Jeg ved ikke hvorfor Jeppe har oprettet Militærtjeneste på gadelisten. Det er derfor jeg spørger.

Hvad er der sket med nedenståede?
Frameldt til Odense for at aftjene sin Værnepligt

Vi er ikke blevet informeret angående dette, og der står ikke noget i indtastningsvejledningen. Har vi hemmelige regler?
Med venlig hilsen Marianne
Skrevet af 2016-02-23 11:39:01
Hej ML

Det lader vi Jeppe bestemme.


Iøvrigt må du ikke have opdaget Sankt Hans Hospital og måske flere.


Slut med flere kommentarer da jeg skal have tastet noget mere i dag.

Med venlig hilsen
Inge
Skrevet af 2016-02-23 11:44:02
Hej Inge og Jeppe

Sankt Hans Hospital ligger i Roskilde på registerbladenes tid, men ejes vist af Københavns Kommune. Den har jeg ikke opdaget på gadelisten.

Hvordan kan vi taste ensartet når vi ikke ved hvad der står på gadelisten, og heller ikke kender grunden til at det står på gadelisten? Man ser ikke efter når der skal frameldes.

Vi har brugt megen tid på at lave en logisk indtastning så jeg forstår ikke disse ændringer på gadelisten. Man framelder når personer forlader København.

Militærtjeneste og Sankt Hans Hospital bør fjernes fra gadelisten.
Med venlig hilsen Marianne