Mandtaller: ældre gadenavnes registrering ??

Skrevet af 2015-03-29 15:52:03
Hej

Har der været nogen regler for registreringen af mandtaller mht. de utrolig mange ændrede gadenavne??

Skal man forvente, at en gade er registreret under det nye eller under det gamle navn? Det virker, som om der er mange registreringsfejl, men det skyldes måske, at registratorerne ikke har haft nogen retningslinjer på det punkt?

Skal der meldes fejl, når en gade er registreret under sit nye navn i stedet for det overstregede gamle navn?
Mandtallerne har bl.a. afgørende betydning for indtastning af vanskeligt identificerbare gader og er i det hele taget et helt uvurderligt hjælpemiddel i forhold til registerbladene.
Med venlig hilsen
Eva E, Frederiksberg
Skrevet af 2015-03-31 06:21:23
Hej Eva

Jeg har gjort mig nogle overvejelser omkring mandtal og PR:

https://docs.google.com/document/d/1sKPtYBbdMQstKYPwsWZ6WIOYfrMkNHbFIYHU3TfyNp0/edit?usp=sharing
Ærbødigst Brian (FouNDaTioN) i Valby
Skrevet af 2015-04-01 05:49:14
Hej Brian

Jeg håber, at de ser dit indlæg på Stadsarkivet.

Med hensyn til sletning af gadenavne, som findes før registerbladenes tid:
De gadenavne har nogen af os indtastere fejlmeldt i god tro for at undgå "støj" og fejlindtastning i registerbladene. Men det var før nogen anede, at der ville blive lagt mandtaller ud, og hvilken betydning de skulle vise sig at have.

Du har fuldkommen ret i, at gadelisten fra starten skulle have været sammensat ved hjælp af Kraks Vejviser og rådstueplakater mm. Den nuværende er så vidt jeg ved stykket sammen af gadelisterne i folketællingerne, der indeholder mange fejl. Ikke alt lader sig regulere efter en snor, så der ville stadig være en del, som skulle oprettes manuelt.

Jeg tror, at mange af de ting, du nævner, skyldes manglende personaleressourcer i Stadsarkivet. Man har været tvunget til at vælge den billigste løsning, og projekt registrering af mandtallerne forekommer undervurderet i forhold til dets kompleksitet. Men der burde f.eks. helt klart have været retningslinjer for registrering af de ændrede gadenavne. Nu står vi så med smerten.

Jeg tror ikke, der er ressourcer til at gøre så meget ved det nu, hvor Stadsarkivets øverste ledelse gerne ser registerbladsprojektet gjort færdigt. Men man kunne jo appellere til dem om det kunne være et efterfølgende projekt baseret på særligt kyndig frivillig arbejdskraft - du må jo være selvskreven :)
Med venlig hilsen
Eva E, Frederiksberg
Skrevet af 2015-04-09 09:52:06
Hej Eva, Brian og alle jer andre gode mennesker omkring politiets mandtaller

Lad det være sagt med det samme: vi ved godt, at vi vist har undervurderet opgaven omkring politiets mandtaller, og der er bestemt nogle ting, vi kunne have gjort bedre. Det prøver vi at lære af til næste gang ;) .

Vi har et møde næste uge, hvor et af punkterne netop er politiets mandtaller. Vi gennemgår jeres tilbagemeldinger og Brians Google-dokument og vender snarest tilbage med svar.

Vi skal nok vende tilbage.

mange hilsner
Helga, Københavns Stadsarkiv
Arkivar på Københavns Stadsarkiv.