Ewaldsgade kun til 1915?

Skrevet af 2015-03-27 13:53:57
Kan det passe, at Ewaldsgade kun går til 1915? Hvor er resten?
Gaden eksisterer den dag i dag under samme navn.
Med venlig hilsen
Eva E, Frederiksberg
Skrevet af 2015-03-27 14:59:32
Man skal være snu for at finde Ewaldsgade efter 1915, for man kan ikke finde det ved opslag i Kildeviseren, da de ligger under Evaldsgade, som åbentbart er slettet.

Til gengæld har billederne stadig et item-nummer.

Fra Ewaldsgade 1915, nov, første side: item=460932. Gå nogle sider tilbage (til item=460928) og find sidste side i Evaldsgade 1916, maj og så fremdeles finder man de resterende mandtaller for Ewaldsgade.

Item-nummer for første side i hvert halvårs mandtal for Ewaldsgade 1916-1923:
1916, maj: 460891
1916, nov: 460861
1917, maj: 460819
1917, nov: 460783
1918, maj: 460759
1918, nov: 460726
1919, maj: 460680
1919, nov: 460637
1920, maj: 460599
1920, nov: 460556
1921, maj: 460516
1921, nov: 460482
1922, maj: 460452
1922, nov: 460422
1923, maj: 460392
Ærbødigst Brian (FouNDaTioN) i Valby
Skrevet af 2015-03-27 15:44:15
Hej

Ewaldsgade blev på et tidspunkt rettet i registerbladenes gadeliste fra Ewaldsgade (Evaldsgade) til bare Ewaldsgade, som den jo rettelig hedder efter digteren Johannes Ewald (man skelnede ikke så meget mellem w og v før i tiden). Kan der være sket noget med Kildeviserens gadeliste i den anledning?

Kan siderne ikke komme tilbage i Kildeviseren under Ewaldsgade? De må jo ligge et sted :woohoo: .
Med venlig hilsen
Eva E, Frederiksberg
Skrevet af 2015-03-27 18:10:03
Hej Eva

Idet item-numrene er fortløbende tyder det på, at de ligger på samme rulle. Jeg har derfor kun fejlmeldt et enkelt billede fra perioden 1916-1923.
Jeg regner med, at en fejlmelding på et enkelt billede automatisk placerer den berørte rulle i puljen med ruller der skal grovsorteres igen.

Så vidt jeg kan se, er Kildeviserens gadeliste en ægte delmængde af PR's gadeliste, idet PR's gadeliste ser ud til at være den man vælger fra når man grovsorterer (man kan stadig se Georgsvej 2 gange i listen, lige som man kan i PR's gadeliste).

Evaldsgade må have eksisteret i gadelisten på det tidspunkt hvor Mandtallet for Ewaldsgade blev grovsorteret. Senere har man så oprette Ewaldsgade og flyttet adresser i PR fra det gamle til det nye gadenavn og derefter slettet Evaldsgade uden at skele til Kildeviseren.
Ærbødigst Brian (FouNDaTioN) i Valby
Skrevet af 2015-07-29 11:28:05
Ups. Det er helt rigtigt set. Evaldsgade med enkelt-v er blevet slettet, og mandtalslisterne er røget i samme ombæring :(.

Vi er ved at lave en liste over de veje, der skal lægges sammen i Kildeviseren (som f.eks. Georgsvej), og vi tager Ewaldsvej med, således at man kan søge alle mandtallerne på Ewaldsvej under Ewaldsvej :).

mange hilsner
Marlene /Helga
Arkivar på Københavns Stadsarkiv.