Kildetro stilling

Skrevet af 2018-02-05 17:52:09
Hej

Stilling: Lærervikar (godkendt af superbruger):
http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1753114&searchname=polit_simple

Nu (mere kildetro) rettet til:
Vikar, Københavns Skolevæsen
Med venlig hilsen
Eva E, Frederiksberg