*** Introduktionskurser for nye indtastere ...

Skrevet af bruger slettet 2013-03-07 10:44:17
Kære bruger,

Vi håber, at du har både fornøjelse og udbytte af at søge i Politiets Registerblade, og denne unikke mulighed er kun blevet mulig i kraft af, at et stort antal frivillige/brugere gennem de seneste 3 år har indtastet oplysningerne, der står på bladene. – Vi er imidlertid kun halvvejs i projektet, og selvom alle ”Hovedpersoner” nu er indtastet mangler vi fortsat halvdelen af ægtefællerne, børnene og alle adresserne.

Flere brugere vil gerne være med til indtastningerne og har derfor fremsat ønske om at komme på et introduktionskursus for at få lidt hjælp til at komme i gang med at indtaste. Dette ønske er blevet imødekommet, og i løbet af de seneste måneder er der blevet afholdt i alt 4Introduktionskurser for nye indtastere

på Københavns Hovedbibliotek, Krystalgade 15, København K.

Det sidste kursus blev afholdt 12. juni 2013, og dette var overtegnet. I alt har 35 ”nye” indtastere deltaget i de 4 kurser.

Der er p.t. ikke planlagt flere kurser.


På kurset har kursusdeltagerne fået en introduktion til projektet samt en aktuel status på indtastningerne. Hovedsigtet med kurset har været/er, at man får en introduktion til, hvordan indtastningen foregår, og der er udarbejdet en indtastningsvejledning (ny-revideret udgave finder du via forsiden), som alle bliver bedt om at læse inden kurset.

Indtastningerne af adresserne foregår ved hjælp af en ”drop-down-liste” med samtlige Københavnske gadenavne fra perioden, så det er relativt nemt at indtaste disse. Vore nye indtastere får under kurset udleveret vor nye ”Step-guide til indtastninger i politiets registerblade”:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/54646087/POLITI-REG-BLADE/INTRO-KURSER/Indtastnings-step-guide.pdf
som giver nogle hints til, hvordan man kan få en bedre arbejdsrytme, så man kan komme til at lave flere indtastninger. Dette hjælper sædvanligvis også på motivationen. – Du får her muligheden for at down-loade denne, og vi håber, at den eventuelt kan hjælpe dig med at forbedre din indtastningshastighed. Dog må du aldrig gå på akkord med kvaliteten, så bliv ikke for ivrig …

Når du er i gang med indtastningerne, vil du kunne få god hjælp til indtastning og tydning fra vore superbrugere, hvoraf de fleste har været med fra projektets start. Dette vil du kunne se her på Hovedforum, hvor du under de forskellige kategorier også kan følge med i, hvad der foregår i projektet.

PS: Vi undersøger p.t. om der vil være mulighed at afholde flere kurser i København og tilsvarende kurser andre steder i landet, men i skrivende stund er dette uafklaret. Hvis dette bliver muligt, vil vi meddele dette på denne tråd.
Skrevet af bruger slettet 2013-05-24 19:01:13
Det indtil videre sidste kursus er nu overtegnet …

[img]http://www.politietsregisterblade.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/Update.jpg[/img]

Hvis du er en af de tilmeldte til kurset 12. juni, er det vigtigt, at du meddeler Hovedbiblioteket på:
http://www.kurserogklubber.dk/

hvis du skulle få forfald, så en anden på ventelisten kan overtage din plads.

Vi ønsker alle god fornøjelse med indtastningerne, og vi ser frem mod, at der snart sker en stigning i antallet af indtastninger.


Har du spørgsmål til kurserne, er du velkommen til at kontakte os direkte: intro@politietsregisterblade.dk.
Skrevet af bruger slettet 2013-03-21 12:32:18
Introduktionskurset 25. marts blev hurtigt overtegnet …

… og flere kom på venteliste. De 10 tilmeldte kursister mødte alle op, og alle fik lejlighed til at indtaste ægtefæller, børn og især adresser. Alle kursister stødte også på registerblade (hvoraf flere var komplet-registrerede), der enten var ulæselige (type-2-fejl), eller der var flere blade på et billede (type-3-fejl). Alle fik dermed lejlighed til at se og vurdere fejlene og efterfølgende blev bladene ”låst op” og fejlrapporteret.

[img]http://www.politietsregisterblade.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/2013_0325_KSA_KURSUS.JPG[/img]

Flere løb under indtastningerne ind i problemer med tydning af næsten ulæselige navne eller adresser, og enkelte prøvede muligheden for at få hjælp via oprettelsen af indlæg på Forum. Overraskelsen var stor, da alle fik svar indenfor kort tid, så vi sender en stor tak til de aktive brugere, der sad på spring med hjælp.

Vi ønsker alle god fornøjelse med indtastningerne, og vi ser frem mod, at der sker en stigning i antallet af indtastninger.


Kurserne arrangeres af frivillige i projektet, og i dette kursus deltog 4 superbrugere som supportere.
Skrevet af bruger slettet 2013-03-27 16:31:09
Slettet
Skrevet af bruger slettet 2013-06-12 19:08:06
*** Vi ønsker alle en god ”indtastningssommer” …

[img]http://www.politietsregisterblade.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/Update.jpg[/img]

Vi takker alle nye indtastere/kursusdeltagere for deltagelsen i forårets intro-kurser, hvor det sidste kursus (der var ”full booked” med 10 deltagere) blev afholdt 12. juni 2013. – Vi ønsker alle god fornøjelse med indtastningerne og ser frem mod, at der snart sker en stigning i antallet af indtastninger.