Sökning-jag saknar

Skrevet af bruger slettet 2013-05-17 13:33:14
Hej

Jag saknar möjlighet att söka fram 00 00 0000 Frameldt. Jag menar dom som skall ändras till 00 00 1950 frameldt så dom kommer sist.
Skrevet af bruger slettet 2013-05-17 14:40:12
Hej :)
Kan denne bruges?

Adresse (Til-note (adresse) indeholder "%", Adresseår (åååå) er lig med "00000000"): 5.658 resultater

Registerblad (Registreringsstatus er lig med "1"): 758.099 resultater

Alle parametre: 2.148 resultater
Skrevet af bruger slettet 2013-05-17 14:57:51
Hej Kirsten

Ja och nej. Det kommer med andra nollor också. Man skulle behöva isolera just krysset i frameldt.

Dom här till exempel:

http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=3362189&searchname=polit_adv

http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1699789&searchname=polit_adv

Usch vad mycket fel det var :woohoo:

Min tanke var att Jeppe kunde massflytta de som skall vara 00 00 1950 och sedan kunde man rätta resten manuellt.

Alla dessa kunde ju massflyttas.

http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1413361&searchname=polit_adv