dobbelt

Skrevet af bruger slettet 2011-05-10 09:14:11
dette bilag

http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2495503

er det samme som dette

http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2495505

jeg har tastet udfærdigelsesdato.


mvh
Ulla
Skrevet af bruger slettet 2011-05-10 09:29:07
Hej

Der er også to ens lige før ovenstående:

http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2495502 :
Station 9 (Valby) Rulle 0003 Registerblad 1750
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2495504 :
Station 9 (Valby) Rulle 0003 Registerblad 1752
Skrevet af bruger slettet 2011-05-10 10:09:12
Skal de ikke blot fejlmeldes som dubletter - altså den ene af hvert sæt?
Inger
Skrevet af bruger slettet 2011-05-10 11:53:21
Jo, og indsæt registerblad id (som hentes fra URL'en, webadressen) på det blad det er en dublet af.

Jeg tror desværre ikke vi får set på dubletter før jeg snart (den 19. maj) går på barsel indtil den 29. august. Men det er noget vi skal have taget hul på til efteråret.
Skrevet af bruger slettet 2011-05-11 13:01:03
Hej

Inger skrev:
Skal de ikke blot fejlmeldes som dubletter - altså den ene af hvert sæt?

Jeg har fejlmeldt begge. Jeg ved ikke om det er forkert.

Jeg antager at det er nemmest at en gruppe dubletter slettes samtidigt. Så må nogen vælge om det er første gruppe eller anden gruppe som har den bedste kvalitet.

Jeg fandt også nogle få dubletter i sidste gruppe under Valby.

Så vidt jeg husker var der mange dubletter her:
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politrolls&view=politrolls&id=31 :
Station 7 (Østerbro)
Filmrulle 0010 100.25% Gøssel - Gøtting; Ha; Hansen (Aage - Axel; Anna - Anna Marie)
Filmrulle 0011 99.03% Hansen ( Aage - Eleonora) Indeholder lidt gentagelser fra forrige rulle mellem Aage - Anna M.

Jeg fejlmeldte vist nogle af ovenstående. Men det så uoverskueligt ud at fejlmelde dem alle med henvisning til dublettens ID.

http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_kunena&Itemid=81&func=view&id=2819&catid=3&lang=da#2819 : Eksempler på dubletter.
Skrevet af bruger slettet 2011-05-28 09:39:18
Hej

Der er også et område med dubletter her (Station 3):

Petersen, Jenny Martine Augusta R? Aarhus 23/10/1885 Nej Station 3 (Sankt Annæ, Øster og Vester) Rulle 0023
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1854390
Petersen, Jenny Marxine Augusta Rom? Aarhus 23/10/1885 Nej Station 3 (Sankt Annæ, Øster og Vester) Rulle 0022
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1854211
Rapporterede fejl:
Dublet (Dubletter: id=1854390 og id=1854211)

Filmrulle 0022 100.37% Petersen (Anna; Balduin - Børge; Charles - Christifine; Camilla - Jens)
Filmrulle 0023 101.15% Petersen (Jacob - Vilhelm Frederik)

Se også:
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_kunena&Itemid=81&func=view&id=2819&catid=3&lang=da#2819 .

Ved en søgning på f.eks. J% Pe_ersen, kan man finde nogle dubletter fra Station 3, rulle 22 og 23.

Måske ville det være praktisk også at kunne søge på stationer og udfyldelsesdato. En søgning på 'J% Pe_ersen + Station 3' ville tydeligt vise dubletterne i rulle 22 og 23 (Station 3).
Skrevet af bruger slettet 2011-05-28 10:02:57
ML skrev:
Jeg har fejlmeldt begge. Jeg ved ikke om det er forkert.
Jeg antager at det er nemmest at en gruppe dubletter slettes samtidigt. Så må nogen vælge om det er første gruppe eller anden gruppe som har den bedste kvalitet
.

Jeg følger en anden praksis:
Jeg afgør, hvilken af de to der er lettest at læse, færdiggør indtastningen af den og fejlmelder den anden som dublet med henvisning til den første og bedre version.
Hvis der er dele af indtastninger på dubletten, sletter jeg dem - dog kan jeg ikke slette registreringsdatoen (hvorfor egentlig ikke?). Dermed dukker dubletterne ikke op i forbindelse med søgning.

Inger
Skrevet af bruger slettet 2011-05-28 10:15:01
Hej

Jeg synes at det er vigtigste er at der ikke bruges tid på at indtaste mange adresser og børn på dubletter.

Der er områder med mange dubletter, så dér ville det være praktisk at vælge at indtaste et af stederne og så forhindre at andre indtaster dubletternes adresser.

Hovedpersonerne er indtastet de fleste steder og her kan vi andre ikke slette dublettens hovedperson. Jeg synes nu heller ikke at man skal slette dublettens hovedperson, da det er nemmere at finde områder med dubletter hvis man kan finde navnene ved en søgning.

I selve databasen vil man relativt nemt kunne finde områder med dubletter ved hjælp af en kombination af hovedperson, station og oprettelsesdato.

Desuden er det svært at finde dubletter hvis de ligger langt fra hinanden, f.eks. i forskellige ruller. Det er først når man søger at man opdager disse. Når man så finder dubletter, kan man ofte finde dubletter både før og efter dem som man har fundet. Hvis der er mange, er det uoverskueligt at begynde at fejlmelde hvert enkel dublet.

Områder med dubletter

Station 7 (Østerbro):
Filmrulle 0010 100.25% Gøssel - Gøtting; Ha; Hansen (Aage - Axel; Anna - Anna Marie)
Filmrulle 0011 99.03% Hansen ( Aage - Eleonora) Indeholder lidt gentagelser fra forrige rulle mellem Aage - Anna M.

Station 3 (Sankt Annæ, Øster og Vester):
Filmrulle 0022 100.37% Petersen (Anna; Balduin - Børge; Charles - Christifine; Camilla - Jens)
Filmrulle 0023 101.15% Petersen (Jacob - Vilhelm Frederik)
Skrevet af bruger slettet 2011-08-13 14:20:18
Hej

Jeg har fundet dubletter i området omkring dette sted:
Madsen, Hansine Mariane Dorthea Haarslev 13/2/1874 Officer i Frelsens Hær Hovedperson Station 4 (Amager) Rulle 0016
Madsen, Hansine Mariane Dorthea Haarslev 13/2/1874 Officer i Frelsens Hær Hovedperson Station 4 (Amager) Rulle 0016

http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=42235 (Registerblad 168).
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=42452 (Registerblad 385).

Jeg har fejlmeldt nogle få stykker.

Det må være nemmere at få et overblik over dubletter i selve databasen.