Tysk Plads

Skrevet af 2018-10-24 14:54:47
Hvad er Tysk Plads?

Jeg husker ikke at have set det før. Der er 6 under sted, 1 under indgang

Det er knyttet til Strandgade 1. Hvor skal det noteres? Stilling?

http://www.kbharkiv.dk/kildeviser/#!?collection=2&item=7513118

http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=3411346#persons

http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=3329078&searchname=polit_adv

http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=2083583&searchname=polit_adv

Og så søgte jeg i fritekst, 139 hint, den fritekst er simpelthen for dårlig, resultaterne er blade hvor ordet tysk og plads findes på samtidig. Så blade med Tyskland og diverse pladser i København er resultatet. :woohoo: :woohoo:

Ved brug af anførselstegn om ordet, er resultatet 1 hint i sted, selv om jeg ved, at der er 6 eksempler i sted. Det er altså bare ikke godt nok.
Venlig hilsen
Jette
Skrevet af 2018-10-24 15:45:10
Hej

Den första damen Dorothea är inte norsk, Norge, Kopervik utan svensk. Korpavik, Söderåkra församling, den är rättad.

http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=3411346#persons
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-10-24 17:03:13
Hej

Tysk plads skal stå i feltet Sted.

http://archive.is/xTR5#selection-3417.49-3417.59 :

Gammelt og nyt paa Christianshavn

Paa "Holms Plads" paa Christianshavn (den gamle "Tysk Plads), hvis karakteristiske Pakhuse danner et saa malerisk Parti mellem Strandgaden og Havnen, har der rejst sig en Nybygning, som vi her bringer et Billede af efter Arkitekten Hr. C. W. Marstons Tegning. Ved Sukkerfabrikkernes Bebyggelse af den ved Siden af beliggende "Appelbyes Plads" maatte det bekendte Hilberts Smede- og Maskinværksted, som havde til Huse her, søge andet Steds hen, og paa et for et længere Tidsrum lejet Areal paa Holms Plads, lader Firmaet nu opføre den her omhandlende Bygning til sin Virksomhed.

Som bekendt har Jacob Holm og Sønner, der ejer Pladsen, paa en særlig pietetsfuld Maade værnet om dette Havneparti og forskønnet Bygningerne ved med kunstnerisk Assistance at restaurere og male dem. Den nye Fabriksbygning slutter sig i sin Stil fortræffeligt ind i Omgivelserne, især med den nærliggende Christianskirke som Baggrund.
Med venlig hilsen Marianne
Skrevet af 2018-10-24 21:43:29
Hej
Tak, jeg opfattede først t-plads som en beskrivelse af en stilling, på linje med på polsk. Godt med lidt vejledning, så jeg kom tilbage på sporet igen. :laugh:
Venlig hilsen
Jette