TAK!_fødested Løst

Skrevet af 2018-09-10 06:52:52
Karen Marie Jensen, 5-1-1849, Sketting,
http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=21237&isbrowsing=1&searchname=polit_simple
Kildeviseren
https://www.kbharkiv.dk/kildeviser/#!?collection=2&item=6491309
https://www.kbharkiv.dk/kildeviser/#!?collection=2&item=5102501 (født i Rye)
FT 1916
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=72872#72872,13144299 (født i Rye)
MVH. Kirsten
Skrevet af 2018-09-11 07:21:42
Hej Kirsten

Det var noget af en nød at knække.

Der er opgivet to forskellige fødesteder i dinne links både Rye og Sketting. Jeg har kigget i mandtalslisterne helt frem til maj 1923, og her er fødestedet Rye (dog en enkelt gang Ryde) også i FT 1921 og Ft 1925 opgives fødestedet til at være Rye. FT 1930 er hun der ikke.

Jeg tænkte så, at hun var død og ganske rigtig, i begravelsesprotokollerne oplyses, at hun er død 19. juli 1930. Fødestedet opgives at være Skjellingsted, Skamstrup sogn.

Der er også problem med fødselsåret. På registerbladet oplyses, at hun er født 05-01-1949, men i MT og FT samt i begravelsesprotokollen, at hun er født 05-01-1859.

Skamtrup KB 1844-1865 FKVD opslag 85 nr. født 05-01-1959 af en ugift moder i Skjellingsted

VH Karin