TAK!_Hvad står der / hvad er dette

Skrevet af 2018-05-31 05:20:55
Hvad står der / hvad er det Kontonnement
:unsure: :unsure: :unsure:

8-9-1897: Frameldt til Kontonnement
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=3410366&backside=1&searchname=polit_simple&isbrowsing=&browsetype=
MVH. Kirsten
Skrevet af 2018-05-31 05:43:22
Hej

Der står Kantonnement.

I KANTONNEMENT, en Fy og Bi film
https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/i-kantonnement

ODS
Kantonnement, et. [kantωnəˈmaɳ] (soldat. (spøg.) Kantussement. KLars.Soldatspr.12). flt. -er [-ˈmaɳ'ər] (fra fr. cantonnement; af cantonner, se kantonnere)
⚔ indkvartering af tropper uden for garnisonen hos beboerne i et vist omraade; ogs.: det omraade, inden for hvilket indkvarteringen finder sted. JBaden.FrO.45. de overfyldte Kantonnementer ude omkring paa Landet. Drachm.III. 33. Under Kantonnement . . ligger Soldaten i Svinefjerene dvs.: Halmen. KLars. Soldatspr.12.
Venlig hilsen
Jette