Gatlista i den nya sökningen

Skrevet af 2018-05-15 07:43:13
Hej

Skall ni inte ta bort "välj från lista" så att man kan söka alla gator. Gatlistorna är inte synkroniserade och det går inte att tex söka Prinsensgade, Prinssesgade, Hiort Lo…… osv. Man får 0 träffar

Ej heller är listan alfabetisk, vilken är dumt.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-05-24 05:21:18
Hej Eva J.

Du har ret, der er nogle problemer med koordineringen af disse gader, og det må skyldes forskellige gadenavneformer i de 2 systemer. Det er meningen, at de skal fungere sammen.
Jeg ser på det og giver besked videre.
Med venlig hilsen
Eva E, Frederiksberg
Skrevet af 2018-05-24 06:15:32
Hej Eva E

Det var av ren vänlighet och intresse för registret som denna felanmälning gjordes. Gatlista är inte synkroniserad. Där är ju mycket som inte går att söka.

Jag tycker inte det är okej att behandla vårt arbete på detta vis som gjort. Där är inte en tanke på hur och varför vi har skrivit och rättat som vi gjort.

Det är är inte okej. Kritiken är inte riktad mot dig utan mot arkivet.

Men du ser väl att adresserna är olika skrivna, varför kan vi/ni inte skriva på samma vis.

Vi har ju ängnat år av vår liv att rätta för att det skulle bli samstämmigt.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-05-24 06:19:57
Hej

Varför skall det gå genom dig? Är det inte arkivet uppgift att kolla om det finns några felanmälningar.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-05-24 06:35:23
Hej Eva

Det "skal" ikke gå gennem mig.
Men Helga har meget travlt p.t., og vi har tidligere arbejdet sammen om gaderne, så det er såmænd bare for at hjælpe.
Med venlig hilsen
Eva E, Frederiksberg
Skrevet af 2018-05-24 07:15:14
Hej

Det är mycket svårt att kommunucera. Ni kanske "hjälper" för mycket. Det känns som allt filtreras genom diverse lager av superbrugare utsedda att göra just detta och det går inte att föra seriösa samtal om sakfrågorna därav en viss frustration, när man vet att det är fel och det kan göras bättre med enkla medel.

Om ni har arbetat samman på gatorna, har du då inte sett att det är skrivet på olika sätt? Nu vet man inte hur man skall söka. Det var meningen att det skulla vara adresser och fra adresser skulle vara samstämmigt. Det har vårt rättningsarbete gått ut på.

Ej heller kan man söka eller visas fältet ingang. Där är människor som åkt hela vägen för att scanna om ett blad där det inte gick att läsa.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-05-24 08:06:23
Raderat
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-06-27 07:13:17
Hej

T.ex. Lægeforeningens Boliger är osökbart i den nya sökningen. Alla nummer och bokstäver står dessutom i fältet ingang som inte visas fram och kan inte sökas.

Alla fälten som är registrerade måste ju visas från topp till tå.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-06-27 12:02:39
Hej Eva

Vi har i begravelserne to lister, gader og bygninger (institutioner) - Lægeforeningens Boliger hører til den sidste.

Vi har synkroniseret alle gader i begravelserne med registerbladene, så man kan søge på tværs (og det stemmer nu - jeg har lige gået det efter).

Vi ville også gerne synkronisere alle bygninger (institutioner) - det er på tegnebrættet.

med venlig hilsen
Helga
Arkivar på Københavns Stadsarkiv.
Skrevet af 2018-06-27 12:48:18
Hej Helga

Är där eftersläpning? Prinsessegade?

Jag önskar att ni tar bort gatlistan i sökningingen.

Visar samliga fält. Där är information som vi registrerat som är viktig.

Behåller hemsidan.

Låter oss bevara och rätta ortnamnen i begravningsprotokollen. Det är ett sjuårigt mastodontarbete som går till spillo. Det gäller också svensk släktforskning. Efter 1913 är där massor av svårlästa ortnamn.

Skall man behöva göra egna register för att det skall bevaras?

Varför använder ni inte era erfarna superbrugare, det hade ju varit just av er att bjuda in oss att delataga istället för att utestänga oss från deltagande. Duger inte vårt arbete längre? Det dög när vi skulle byta ut och rätta hela registret åt er.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-06-27 14:40:14
Hej

Nummerna blir ju osökbara i kommentarrutan. Man skall väl inte ha nummer i kommentarrutan det skall väl stå i ett eget fält.

Polisregistret är ju ödelagt.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-06-28 06:22:18
Hej Eva

Vi har plads til større søgeresultater i den nye søgning, ligesom vi fik rettet en del forståelige småfejl i den gamle gadenavneliste, så jeg tror, at der er mange, der er glade for den.

Prinsessegade i den nye søgning: 21.441 poster, heraf 19.605 poster i registerbladene, 1836 i begravelsesprotokollerne.


med venlig hilsen
Helga
Arkivar på Københavns Stadsarkiv.
Skrevet af 2018-06-28 06:46:56
Hej

Det var ju fint att ni rättat det. :)

Vi blir ännu gladare om alla fält visas och blir sökbara, det finns ju ingen anledning att ha en sämre sökning än där är i vår sökning. Man måste ju också kunna gå till ett id-nummer osv…

Jag hoppas verkligen att ni tänker på ortnamnen så det kan samsökas. Det är ju A och O att vi skriver likadant.

Var snäll och låt oss forsätta att rätta ortnamnen. Låt inte den möjligheten förspillas.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-06-28 08:01:15
Tak, Eva :)

Vi skal nok være opmærksomme på ortsnavne/stednavne.

med venlig hilsen
Helga
Arkivar på Københavns Stadsarkiv.
Skrevet af 2018-06-28 08:10:04
Hej

Ja, men för sjutton låt mig då forsätta arbetet med att rätta dom svenska ortnamnen. Ni kan inte bryta ett sådant stort arbete, det är vansinnigt.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-06-29 06:19:08
Hej Helga

Hur då? Tycker du inte att det är rimligt att den som gjort den stora normeringen åt er skall göra dom svenska ortnamnen

Hur kan ni behandla 7 års seriöst arbete på det sätt som ni gör det står skrivet i stjärnorna.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark