Flyttningsattester

Skrevet af 2018-02-23 08:31:25
Hej

Här kan man söka i flyttningsattester för Blekinge och t.ex hitta danskar. Det kan ge goda ledtrådar i släktforskningen.

http://www.blekingesf.se/vara-register/attestregistret/

En sökning på från Köpenhamn kan ge detta:

http://www.blekingesf.se/attestregistret/getperson.php?personID=I89969&tree=attreg

http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1872376&searchname=polit_simple


eller födda i Köpenhamn:

http://www.blekingesf.se/attestregistret/search.php?myfirstname=&mylastname=&mybirthyear=&mybirthplace=k%C3%B6penhamn&cep21=&cey21=&mybool=AND&offset=0&tree=attreg&search=S%C3%B6k

http://www.blekingesf.se/attestregistret/getperson.php?personID=I100801&tree=attreg

http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1860378&searchname=polit_simple

Se gärna migrationsregistret

http://www.blekingesf.se/vara-register/migrationsregistret/

http://www.blekingesf.se/migrationsregistret/search.php?mybool=AND&nr=50&mybirthplace=k%C3%B6penhamn&bpqualify=contains

http://www.blekingesf.se/amnen/emigrationen-fran-blekinge/

Det är då helt befängt att Köpenhamns arkiv tar bort från och till adresserna och alla källhänvisningar
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-02-23 10:06:54
Kære Eva
Jeg tror ikke at det er den endelige version, vi har set af den nye version, og som jeg før har sagt til dig, man arbejder forskelligt i Danmark og Sverige, alligevel blev Øresundsbroen åbnet fra begge sider samtidigt.

Jeg forventer at vi får fra-adresserne og til-adresserne med, eller at det bliver muligt at søge dem. Kommer tid kommer råd.

Helt tydeligt at der er problemer med søgningen, og helt tydeligt at man burde have ventet til man havde testet versionen. Måske vi blot skal kalde de en Beta-version. :laugh:
Venlig hilsen
Jette
Skrevet af 2018-02-23 10:15:02
Hej

Det är överhuvudtaget inte roligt. En ursäkt hade varit på sin plats.

Och ni är blinda om ni inte ser vad som håller på att ske med polisregistret.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark