Ni kan inte mena allvar med

Skrevet af 2018-09-22 13:17:43
Hej

Ni kan inte mena allvar med att födelsedatum och födelseort skall registreras i kommentarrutan från 1915-1942.

Det är ett helgerån från alla forskare.

https://kbharkiv.dk/permalink/post/1-43348
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-09-22 16:47:59
Hej Eva

Jeg tror, det er en prøveindtastning, så den "gælder ikke".

Fra 1913 bliver indførslerne i protokollerne ændret til også at angive fødested og -dato. Der skal arbejdes med en ny version af indtastningsformularen, så der er foreløbig kun lagt protokoller ud til indtastning til og med 1912.
Med venlig hilsen
Eva E, Frederiksberg
Skrevet af 2018-09-22 17:01:49
Hej

Der var ju för väl.

Då hoppas jag innerligt att ni tänker igenom på allvar med en seriös inställning till hur orterna skall registrera i förväg. Och jag hoppas innerligt att ni låter en normalisera och rätta Sverige.

Där är massor med svårlästa orter och det blir inget bra register om ni inte gör det, det är redan dåligt. Det är förspillt arbete både här och där. Låt inte det bli ett osökbart register.

Tänk efter före vädjar jag till er än än gång.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-09-22 17:14:09
Hej

Detta är en undersökning av döda svenskar i 1915 (obs kladd), ni kan själva se hur mycket där är vart år.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark