För vidarbefodran

Skrevet af 2018-05-13 07:47:15
Hej

https://www.kbharkiv.dk/forum/feedback-pa-kildetasteren/1351-kommentarfelter-eva-j#5187

Nej, det ger ingen mening. (SE) kan inte sökas varken i fritext eller i kommetarrutan. Alla parenteser gör att det kommer att bli osökbart. Man kan tex inte samsöka en arbejdsman. Det kommer inte att hålla i längden.

Använd ortnamnsdatabaserna istället och skriv på samma sätt som det är normerat här:

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/ortnamn/ortnamnsregistret/sok-i-registret.html

http://arkiv.sprakochfolkminnen.se/marshal-oais/nav/isof/namn/ortnamn/ortnamn-sok?query-column-0=Tolser%u00f6d&query-column-4=Kristianstads&query-column-3=G%u00e4rds&query-column-2=Degeberga&moais-form-autosubmit=true

Normeringsprotokoll finns att få vid förfrågan.

Vi arbetar alla för att det skall bli sökbart och har så gjort hela tiden.

Jag önska att få sköta dom svenska födelseorterna när dom kommer på från 1913 så det blir samstämmigt och går att samsöka.

"Vi skriver på dansk og mange gange også på "gammel dansk" for at vise sproget, som det var. For at hjælpe lidt på forståelsen kan en landekode bringe en person langt videre. Sverige er måske meget nemt at forstå. - Tyskland måske sværere - så derfor dette ekstra, som skal betragtes som en service overfor alle de, som har behov."

Ja, det är därför som vi tillbringat tiden att normera till nutida stavning och vi vill inte att tiden skall gå baklänges ej heller vill vi att vår insats skall gå förlorad.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-05-13 13:08:58
Hej

Angående Wikipedia.

Det finns inget seriöst arkiv som godkänner att man belamrar kommentarrutan med Wikipedia. Vem som helst kan redigera i wikipedia och att man ens godkänner det från arkivets sida är märkligt.

Man hittar inte wikipedia i något annant släktforskningsregister, hur skulle det se ut? Det hör inte hemma här.

Det finns 3470 kontrollerade svenska ortnamn i godkända källor här i polisregistret, man kan inte sätta Wikipedia som källa på alla dom hur skulle det sluta? I kaos och ingen seriös forskare skulle någonsin kunna forska i registret.

Antingen så normerar man direkt eller så normerar man i databasen så det blir sökbart.

https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-i-indtastede-kilder#/post/1-96063

Så skriver ni: Carlscrona - Sverige (SE) (Udlandet) Det är normerat till Sverige Karlkrona. Om vi kan skriva likadant så blir det fred i världen.

För att inte tala om kommunikationsproblemen. Det är omöjligt att nå fram till någon vettig människa på arkivet.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-05-13 14:11:38
En database er dum som en dør :whistle:
Det er nødvendigt at vide hvad der kan søges på i en Database,
hvilket bliver mere og mere vanskeligt her
med alle de "kokke som fordærver databasen PT"

Arkivet vil så fejre at vi på Registerbladene når 100%
det vil blive gjort på rigtig festlig vis
ved fjerne alle registrators kommentarer
såsom Blad A, Blad B, osv Vielsesdatoer kirkebogsopslag m.m.
MVH. Kirsten
Skrevet af 2018-05-13 14:24:50
Hej

Ja, dom firar med att lägga ned hemsidan!

Där är inte ett uns av respekt för allt slit som alla frivillga har gjort för att detta register skulle bli sökbart.

Det var utlagt i nattsvarta foto som ingen männsika kunde läsa. Dom som har scannat om allting har gjort ett mastodontarbete och all bytning blad har också varit arbetsamt. All korrektur rättning som gjorts av superbrukarna är ju också ett kämpearbete. Vi har fått slå oss blodiga för att få upp kvalitén på registret, då det mesta är skrivet i ljudskrift. Det har inte arkivet en aning om därför dom har inte deltagit i det dagliga arbetet (mer än Lars-Peter).

Det är en enorm besvikelse hur dom har behandlat vårt engagemang och arbete. Det är nu tragisk att se den spillra som blir kvar.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark