Hjælp os med at indtaste arkivmateriale

Arkivmateriale skal indtastes, for at oplysninger bliver søgbare online. Det er en tidskrævende proces, der kun kan det kun ske, hvis mange frivillige sætter sig til tasterne. Se hvilke indtastningsprojekter du kan bidrage til.

Du kan komme i gang med det samme og indtaste hvor som helst, bare du har adgang til internettet. Du behøver ikke indtaste mange timer hver dag. En halv time en gang om ugen er også værdifuldt, bare vi er nok, der gør det!


Frants Henningsen: En begravelse, 1883, Statens Museum for Kunst

Begravelser 1861-1940 

Velkommen til Kildetasteren - Stadsarkivets værktøj til indtastning af arkivmateriale. Det første projekt i Kildetasteren er begravelsesprotokollerne. Vi håber du har lyst til at være med! 

Der åbnes for et mindre antal protokoller af gangen.

Indtast begravelser


Politiets registerblade

1,4 mio registerblade med oplysninger om københavnere i periode 1890-1923. Projektet har været i gang siden 2009 og alle såkaldte hovedpersoner er allerede indtastet, samt stort set alle adresser.

Lige nu er arbejdet koncentreret om fejlretning, som en mindre skare frivillige udfører. Der er pt.ikke brug for flere indtastere.

Gå til Politiets registerblade


Skoleprotokoller

Oplysninger om elever fra 64 forskellige københavnske skoler mellem 1753 og 1937. Projektet er et samarbejde mellem Danish Family Search og Københavns Stadsarkiv og blev lanceret i marts 2015.

Læs mere om samarbejdet

Gå direkte til Danish Family Search og indtastningen af skoleprotokoller


Renskriv erindringer

Størstedelen af Stadsarkivets store samling af erindringer består af håndskrevne tekster. En lille skare af frivillige arbejder med at renskrive teksten, så den bliver lettere at læse og søgbar på nettet. Det er et stort arbejde, og der er plads til flere.

Skriv eller ring, hvis du er interesseret i at renskrive håndskrevne erindringer.

Gå til kontakt

Læs mere om samlingen af erindringer