Matrikel og gadenumre

Fra Københavns Stadsarkivs Wiki
Skift til: navigering, søgning

Matrikelnumrene i København

Matrikelnumrene i København går tilbage til 1689. Siden slutningen af 1700-tallet har resten af de jorder og grunde, som København ejede ud til Københavns Amts grænser, også været registreret med matrikelnumre.

I 1850'erne faldt voldene omkring København, og man oprettede de såkaldte voldkvarterer, Vesterbro, Nørrebro og Østerbro. I 1901 blev de gamle landsbyer, Valby, Vanløse, Brønshøj, Utterslev, Emdrup og Sundbyerne, lagt ind under Københavns Kommune, se også artiklen Københavns kvarterer.

Ejerlav hed i gammel tid kvarter i København.

Matrikelnumre før ca. 1850

  • Begynd med at finde ud af, om grunden lå indenbys (inden for voldene) eller udenbys (uden for voldene). Grænsen mellem indenbys og udenbys kan ses på de digitale matrikelkort. Indenbys er farvet, udenbys er gråt. Her kan du søge både adresse og matrikelnummer.
Matrikelnumre i indenbys kvarterer
Matrikelnumre i udenbys kvarterer

Matrikelnumre efter ca. 1850

Se mere

  • Digitalt matrikelkort. Søg den/det ønskede gade/kvarter og tryk derefter på "Matrikelkort" i drop-down-menuen i venstre side. Her kan du også slå matrikler, adresser eller kommuner op. Kender du f.eks. kun matriklen, kan du her finde adressen.